banner

มือวิเศษ เครื่องห่อและเก็บผลไม้

มาตรฐาน มผช.ปี2559 เป็นสินค้าOTOPสี่ดาวและเป็นสุดยอดสินค้าOTOP เทศบาลนครนครราชสีมา

มือวิเศษ เครื่องห่อและเก็บผลไม้

มาตรฐาน มผช.ปี2559 เป็นสินค้าOTOPสี่ดาวและเป็นสุดยอดสินค้าOTOPเทศบาลนครนครราชสีมา

เครื่องมือช่วยห่อผลไม้ในที่สูง

เครื่องมือช่วยห่อผลไม้ ในที่สูง ห่อได้เก็บได้ ห่อได้ถึงปลายกิ่ง โดยไม่ต้องปีน ไม่ต้องใช้บันได ไม่ต้องทำนั่งร้าน

เครื่องมือช่วยเก็บผลไม้ในที่สูง

เครื่องมือช่วยเก็บผลไม้ในที่สูง เก็บได้เก็บได้ เก็บได้ถึงปลายกิ่ง โดยไม่ต้องปีน ไม่ต้องใช้บันได ไม่ต้องทำนั่งร้าน

เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดค่าแรงงาน

เป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดค่าแรงงานในการห่อและเก็บผลไม้ในที่สูง ไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็สามารถเก็บและห่อผลไม้ได้

ผลไม้ที่นิยมห่อได้แก่ มะม่วง กระท้อน ชมพู่

ผลไม้ที่นิยมห่อได้แก่ มะม่วง กระท้อน ชมพู่

ป้องกันปัญหาแมลงวันผลไม้

ปัญหาแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง วางไข่ในผลไม้เกิดหนอนชอนไชทำให้ผลไม้เน่าเสีย

สินค้า OTOP สี่ดาว

สินค้า OTOP สี่ดาวและเป็นสุดยอดสินค้า OTOP เทศบาลนคร นครราชสีมา

ส่วนประกอบสำคัญของ มือวิเศษ มี 3 ส่วน

ส่วนประกอบสำคัญของ มือวิเศษ มี 3 ส่วน

กระบอกห่อ

ฝ่ามือของคนเรา (ทำด้วยท่อ PVC ขนาดใหญ่/บาง 3” หรือ 4” ตัดยาว 6-7 ซม.)

ด้ามห่อ

แขนของเรา (ทำด้วยท่อ PVC ขนาดหกหุนหนา ถอด/ต่อให้ยาวสั้นได้)

เชือกดึงช่วยห่อ

เส้นเอ็นมือเรา คอยควบคุมการทำงาน ทำด้วยเชือกไนล่อนขนาด 4 มิลลิเมตร

วีดีโอมือวิเศษ

เรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องห่อและเก็บผลไม้จากคุณสมโภชน์ ชื่นจันทน์แดง

วีดีโอมือวิเศษ

เรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องห่อและเก็บผลไม้จากคุณสมโภชน์ ชื่นจันทน์แดง

มือวิเศษ ออกรายการทีวี

ปุ๊บปั๊บ เครื่องช่วยห่อผลไม้

วิธีห่อผลไม้

การห่อผลไม้ตอน2

วิธีเก็บผลไม้

ประวัติ ผลงาน รางวัลชนะเลิศ

ติดต่อเรา

3003 ถนนสืบศิริ47/3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.0812827267 email:dbsp1@hotmail.com Line.ID: 0812827267
หรือส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม

ติดต่อ ได้ที่

3003 ถนนสืบศิริ47/3 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.0812827267
email:dbsp1@hotmail.com
Line.ID: 0812827267
หรือส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม

รางวัลประกันคุณภาพ รับประกันความพึงพอใจ

  • ปี 2552 ชนะเลิศสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (บวท.)
  • ปี 2553 รองชนะเลิศบวัตกรรมสาขาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป (บวท.)
  • ปี 2554 Best Inspiration Final List (True Innovation Awards 2011)
  • ปี 2555 ร่วมรายการ “นักประดิษฐ์พันล้าน” 4 มิ.ย.55 (เทปที่ 12) Workpoint TV.
  • ปี 2557 ขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • ปี 2559 ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ระดับดีสี่ดาว
  • ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิษเป็นสุดยอดสินค้า OTOP เทศบาลนครนครราชสีมา