สินค้า

มือวิเศษ เครื่องมือช่วยห่อและใช้เก็บผลไม้ ระบบ 2 IN 1

สินค้ารายการที่1 มือวิเศษ เครื่องมือช่วยห่อและใช้เก็บผลไม้ ระบบ 2 IN 1

สิ่งที่ได้รับ

 • มือวิเศษ เครื่องมือช่วยห่อและใช้เก็บผลไม้ ระบบ 2 IN 1
 • กระบอกห่อ 4 นิ้ว
 • เชือกดึงใช้งานยาว 5.00 เมตร
 • โบรชัวร์วิธีใช้งาน
 • ราคาชุดละ 250 บาท

ปุ๊บปั๊บปรับได้ เครื่องมือช่วยห่อผลไม้

สินค้ารายการที่2 ปุ๊บปั๊บปรับได้ เครื่องมือช่วยห่อผลไม้

สิ่งที่ได้รับ

 • ช่วยห่อได้อย่างง่าย รวดเร็ว สวยงาม แต่ใช้สอยลงรับประทานไม่ได้
 • กระบอกห่อ 4 นิ้ว
 • เชือกดึงใช้งานยาว 5.00 เมตร
 • โบรชัวร์วิธีใช้งาน
 • ราคาชุดละ 200 บาท

ปุ๊บปั๊บปรับไม่ได้ เครื่องมือช่วยห่อผลไม้

สินค้ารายการที่3 ปุ๊บปั๊บปรับไม่ได้ เครื่องมือช่วยห่อผลไม้

สิ่งที่ได้รับ

 • ช่วยห่อได้อย่างง่าย รวดเร็ว สวยงาม แต่ใช้สอยลงรับประทานไม่ได้
 • กระบอกห่อ 4 นิ้ว
 • เชือกดึงใช้งานยาว 5.00 เมตร
 • โบรชัวร์วิธีใช้งาน
 • ราคาชุดละ 150 บาท

ด้ามอลูมิเนียม เป็นด้ามต่อใช้งาน

สินค้ารายการที่4 ด้ามอลูมิเนียม

สิ่งที่ได้รับ

 • ด้ามอลูมิเนียม เบา แข็งแรงทนทาน
 • ยาวด้ามละ 1.50 เมตร เสียบต่อใช้งานได้หลายด้าม
 • ราคาด้ามละ 120 บาท

ถุงห่อผลไม้

สินค้ารายการที่5 ถุงห่อผลไม้

สิ่งที่ได้รับ

 • ถุงห่อผลไม้
 • 145-160 ใบ
 • ราคาแพคละ 60 บาท